Goede zuiveringsprestaties

Water zuiveren kan Waterschap Zuiderzeeland goed. Uit de bedrijfsvergelijking 2016 zuiveringsbeheer tussen waterschappen is gebleken dat Waterschap Zuiderzeeland de hoogste zuiveringsprestaties heeft in Nederland. Het waterschap voert deze taak tegen gemiddelde kosten uit. Ook in 2018 zal de zuiveringsprestatie hoog zijn. Wel is de aangeleverde vuillast (meer afvalwater) de afgelopen jaren sneller toegenomen dan verwacht. Het gevolg is een toename in onder andere de beluchtingsenergie en slibproductie. De exploitatiekosten nemen daardoor navenant toe. Deze groei kan eveneens betekenen dat we rekening moeten houden met vervroegde capaciteitsuitbreiding. Eind 2017, begin 2018 voeren we een studie uit naar een deelstroombehandeling op de AWZI Dronten.