Wat willen wij bereiken

Beoogd effect:

In het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland is de waterveiligheid gewaarborgd, zodat de inwoners van Flevoland veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

€ 7.200.000

8,9 %