Wat willen wij bereiken

Beoogd effect

Goede kansen voor flora en fauna
Het beheergebied van het waterschap biedt goede leef-, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de inheemse aquatische flora en fauna.

Goede oppervlaktewaterkwaliteit
De chemische toestand van de oppervlaktewateren vormt geen belemmering voor ecologie en gebruiksfuncties van water.

Robuust afvalwatersysteem, doelmatig beheerd en duurzaam ingericht
Het afvalwatersysteem is robuust, het beheer is doelmatig en het systeem is duurzaam ingericht.

€ 21.600.000

29,2 %