Tabel 8.1 Exploitatiebegroting naar BBP beleidsveld (alle bedragen in miljoenen euro’s)

Omschrijving

Realisatie
 2016

Begroting
2017

Begroting
2018

BV1

Planvorming

3,7

3,3

4,1

BV2

Aanleg en onderhoud
waterkeringen

8,0

8,4

8,9

BV3

Inrichting en onderhoud
watersystemen

24,9

25,4

25,9

BV4

Bouw en exploitatie
zuiveringstechnische werken

21,5

21,8

23,0

BV5

Regulering

3,1

3,2

4,3

BV6

Heffing en invordering

2,9

3,3

3,6

BV7

Bestuur en communicatie

3,7

3,8

4,1

Netto lasten

67,8

69,3

73,9

BO

Belastingopbrengsten

68,9

70,3

72,3

ER

Inzet tarief egalisatiereserve

- 0,4

-1,0

1,6

Te verdelen resultaat

0,7

-

-