Tabel. Exploitatiebegroting naar kostendrager (alle bedragen in miljoenen euro’s)

Omschrijving

Realisatie
 2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Netto lasten

TK1

Watersysteembeheer

42,0

42,8

45,0

TK2

Zuiveringsbeheer

25,7

26,4

28,8

OVZ

Onvoorzien

0,1

0,1

0,1

Totaal lasten

67,8

69,3

73,9

Belastingen

TK1

Watersysteembeheer

41,1

42,7

43,8

TK2

Zuiveringsbeheer

27,8

27,6

28,5

Totaal baten

68,9

70,3

72,3

Exploitatieresultaat

1,1

1,0

- 1,6

ER

Inzet tarief egalisatiereserve

- 0,4

-1,0

1,6

Te verdelen resultaat

0,7

-

-