Aanpak gemaal Vissering

Het waterschap beheert 7 gemalen, die de Flevopolder en de Noordoostpolder drooghouden. Een van die gemalen is gemaal Vissering. Gemaal Vissering ondergaat een grootscheepse renovatie. Samen met de markt realiseren we onze doelen voor duurzaamheid. Onderzocht wordt bijvoorbeeld wat de mogelijkheden zijn voor het leveren van thermische energie. En om de vismigratiemogelijkheden tussen het IJsselmeer en de polder te verbeteren, wordt tegelijkertijd met de renovatie een vispassage aangelegd. De vispassage wordt gerealiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat. De start van de realisatie van de vispassage is voorzien in 2018 en oplevering in 2021.