Waterkeringen op orde

Het beheer van de waterkeringen is een belangrijke taak van het waterschap. Het gaat hier over 199 kilometer primaire waterkeringen. Voor werkzaamheden hieraan hanteert het waterschap de waterveiligheidsagenda. In de waterveiligheidsagenda staan alle werkzaamheden op de waterkeringen tot en met het jaar 2022. Een van de belangrijkste onderwerpen binnen deze agenda is de beoordeling van de (nieuwe) overstromingsnormen van de waterkeringen. We bepalen hoe onze keringen presteren en of er aanpassingen gedaan moeten worden.

In 2018 beoordelen we ruim 26 kilometer waterkering! Het Rijk heeft als toezichthouder het nieuwe 'kader zorgplicht primaire waterkeringen' opgesteld. Het waterschap is beoordeeld op basis van dit nieuwe kader en heeft een groot aantal procesverbeteringen doorgevoerd naar aanleiding van dit kader, wat ertoe heeft geleidt dat we er nog meer grip op hebben.